0

          บริษัท เอ อี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 มีสำนักงานแห่งแรกเลขที่ 69 / 25 ถ.ตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี โดยเป็นตัวแทนสินค้า กลุ่มเครื่องมือ ในอุตสาหกรรม BRAND : TOPTUL , KURI TEC , GISON ต่อมาได้เพิ่ม TORERO และ PNEUTREND โดยบริษัทฯ มีหลักการในการเน้นเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่าย

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

          จากการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้เพิ่มสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 333 / 51 – 52 ถ.ตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี เพื่อเป็นโชว์รูมและสำนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของบริษัทฯ

     
         กลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทฯ ให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผู้ผลิตอะไหล่ งานโครงสร้าง แม่พิมพ์ ตลอดจนถึงกลุ่มธุรกิจอู่ซ่อมและศูนย์บริการรถยนต์ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด คือการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายเปรียบเสมือนญาติมิตร มุ่งหวังให้ธุรกิจทั้งเราและลูกค้าเติบโตไปด้วยกัน และมุ่งเน้นความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และความพึ่งพอใจต่อคู่ค้า  ความมั่นคงของพนักงานและบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เรามุ่งหวังที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าอย่างมั่นคงต่อไป